European Ecumenical Church of Nature, z.s.

Transformace o.s. Ospělov 


  1. O.s. Ospělov je od roku 2012 nečinné. 
  2. V době platnosti nového občanského zákoníku bylo o.s. Ospělov v dubnu 2014 registrováno k prodeji lihu (avšak bez transformace o.s.). 
  3. Průtahy s registrací European Ecumenical Church of Nature na MK ČR od 14.července 2016 NAJDETE ZDE
  4. Právním zástupcem zakladatelů, členů, investorů a partnerů o.s. Ospělov byly od 21. března 2017 do 28.října 2017 zaslány 3 výzvy k transformaci o.s.  
  5. První výzvu k transformaci o.s. zaslal Dušan Dvořák datovou schránkou rovněž na spolkový rejstříkový soud Krajský soud v Brně, Obecní úřad Ludmírov a Městský úřad v Konici.  Adresátem výzvy byl v ARES uveden jako statutární zástupce o.s. Ing. Josef Popelka. 
  6. Výzva navrhovala Ing. Josefu Popelkovi týden k vyjádření. Bez reakce. 
  7. Druhá výzva k transformaci o.s. byla zaslána emailem druhému statutarnímu zástupci o.s. Josefu Dolanskému. Rovněž bez reakce. 
  8. Třetí výzva byla archivována i ze strany asociace a nebyla datovou schránkou Cannabis is The Cure,z.s. zasílána na spolkový rejstříkový soud Krajský soud v Brně. Adresát byl opět v ARES uvedený statutární zástupce o.s.  Ing. Josef Popelka. Opět bez reakce. 
K Valné hromadě asociace a sboru zpracoval dne 8.11.2017 Mgr. Dušan Dvořák